Orientēšanās klubs „Meridiāns”

Klubu stafetes 2020

Rekvizīti

Biedrība MERIDIĀNS

Reģ.Nr.40008033743

A/S SEB banka, kods UNLALV2X

norēķinu konts LV35UNLA0004000700573

Tālrunis (Juris Knēts): 29477498

e-pasts: meridians@apollo.lv

http://www.meridians.lv

Kluba vēsture

 

Meridiāna pirmsākumi meklējami tālajā 1972.gadā, kad mežā pie Raiskuma kroga devās 66 skrējēji. Sacensību idejas autors, galvenais organizators un tiesnesis bija Andrejs Kalvāns, kurš par orientēšanos bija uzzinājis mācoties Rīgas Politehniskā institūtā. Pirmos divus gadus viņš pats bija distanču priekšnieks, pats – sekretārs, pats – galvenais tiesnesis. Arī kartes viņš pavairoja pats. Neskaitāmas naktis viņš pavadīja fotolaboratorijā. Kaut kur dabūtu karti viņš pārzīmēja, lai varētu nofotografēt un pavairot. Darbs bija pa pusei legāls, jo Padomju Savienībā karte bija slepens militārs dokuments. Lai izvietotu distanci un novadītu sacensības, Andrejs aizbrauca uz vajadzīgo vietu ar satiksmes autobusu. Viss vajadzīgais – kontrolpunkti, kontrolkartiņas, kartes, informācijas materiāli - bija aiznesams ar vienu reizi. Pamazām radās palīgi, kas uzņēmās atsevišķu kārtu organizēšanu.

No 1976.gada kartēm varam redzēt, ka Meridiāns ir jau ieguvis savu simbolu. Tā autore ir Ināra Ģipsle, kas šajā laikā bija viena no stiprākajām Latvijas orientieristēm. Savukārt vārdu – Murmulītis – izdomāja Jānis Krūze.

1981.gada Meridiāns iezīmējas ar revolūciju rezultātu apkopošanā. Orientierists Gatis Skrastiņš (Latvijas spēcīgākās orientieristes Aijas Skrastiņas tēvs), kurš strādāja informācijas un skaitļošanas centrā, rezultātus apkopoja ar skaitļojamās tehnikas palīdzību.

Ja līdz 1988.gadam katrai kārtai bija savs galvenais distanču priekšnieks, tad šajā gadā sacensību organizēšanu un vadību pilnībā uzņēmās Kārlis Magons. 1989.gadā oficiāli tika nodibināts orientēšanās klubs „Meridiāns”. Pirmais kluba valdes priekšsēdētājs bija Ojārs Millers. Nu jau sacensību seriāls tika organizēts kopā ar klubu, bet tā aktīvākie biedri tāpat jau visu laiku piedalījās organizēšanā. 1994.gadā Ojāram Milleram sacensību organizēšanā sāka palīdzēt Juris Knēts, kurš klubu vada arī šodien.

Informācijas tehnoloģiju attīstība neiet secen arī orientēšanās sportam. No 1997.gada par Meridiāna secensībām un rezultātiem var uzzināt tīmekļa lapā www.meridians.lv. Bet īsta revolūcija notika jaunajā tūkstošgadē, kad tika ieviesti EMIT elektroniskie kontrolpunkti un kontrolkartiņas. Tagad dalībniekiem nav jāuztraucas, ka mitrumā var izšķīst papīra kontrolkartiņa ar visiem kontrolpunktu apmeklējumu pierādijumiem. Turklāt finišā uzreiz var iegūt izdruku ar katra KP apmeklējuma laiku, bet vēlāk mājaslapā salīdzināt savu sniegumu ar citiem dalībniekiem grafiskā veidā visas distances garumā.