Cēsu Orientēšanās Klubs MERIDIĀNS

 

Orientēšanās klubs „Meridiāns”

Klubu stafetes 2017

Rekvizīti

Biedrība MERIDIĀNS

Reģ.Nr.40008033743

A/S SEB banka, kods UNLALV2X

norēķinu konts LV35UNLA0004000700573

Tālrunis (Juris Knēts): 29477498

e-pasts: meridians@apollo.lv

http://www.meridians.lv

Kluba vēsture

 

Meridiāna pirmsākumi meklējami tālajā 1972.gadā, kad mežā pie Raiskuma kroga devās 66 skrējēji. Sacensību idejas autors, galvenais organizators un tiesnesis bija Andrejs Kalvāns, kurš par orientēšanos bija uzzinājis mācoties Rīgas Politehniskā institūtā. Pirmos divus gadus viņš pats bija distanču priekšnieks, pats – sekretārs, pats – galvenais tiesnesis. Arī kartes viņš pavairoja pats. Neskaitāmas naktis viņš pavadīja fotolaboratorijā. Kaut kur dabūtu karti viņš pārzīmēja, lai varētu nofotografēt un pavairot. Darbs bija pa pusei legāls, jo Padomju Savienībā karte bija slepens militārs dokuments. Lai izvietotu distanci un novadītu sacensības, Andrejs aizbrauca uz vajadzīgo vietu ar satiksmes autobusu. Viss vajadzīgais – kontrolpunkti, kontrolkartiņas, kartes, informācijas materiāli - bija aiznesams ar vienu reizi. Pamazām radās palīgi, kas uzņēmās atsevišķu kārtu organizēšanu.

No 1976.gada kartēm varam redzēt, ka Meridiāns ir jau ieguvis savu simbolu. Tā autore ir Ināra Ģipsle, kas šajā laikā bija viena no stiprākajām Latvijas orientieristēm. Savukārt vārdu – Murmulītis – izdomāja Jānis Krūze.

1981.gada Meridiāns iezīmējas ar revolūciju rezultātu apkopošanā. Orientierists Gatis Skrastiņš (Latvijas spēcīgākās orientieristes Aijas Skrastiņas tēvs), kurš strādāja informācijas un skaitļošanas centrā, rezultātus apkopoja ar skaitļojamās tehnikas palīdzību.

Ja līdz 1988.gadam katrai kārtai bija savs galvenais distanču priekšnieks, tad šajā gadā sacensību organizēšanu un vadību pilnībā uzņēmās Kārlis Magons. 1989.gadā oficiāli tika nodibināts orientēšanās klubs „Meridiāns”. Pirmais kluba valdes priekšsēdētājs bija Ojārs Millers. Nu jau sacensību seriāls tika organizēts kopā ar klubu, bet tā aktīvākie biedri tāpat jau visu laiku piedalījās organizēšanā. 1994.gadā Ojāram Milleram sacensību organizēšanā sāka palīdzēt Juris Knēts, kurš klubu vada arī šodien.

Informācijas tehnoloģiju attīstība neiet secen arī orientēšanās sportam. No 1997.gada par Meridiāna secensībām un rezultātiem var uzzināt tīmekļa lapā www.meridians.lv. Bet īsta revolūcija notika jaunajā tūkstošgadē, kad tika ieviesti EMIT elektroniskie kontrolpunkti un kontrolkartiņas. Tagad dalībniekiem nav jāuztraucas, ka mitrumā var izšķīst papīra kontrolkartiņa ar visiem kontrolpunktu apmeklējumu pierādijumiem. Turklāt finišā uzreiz var iegūt izdruku ar katra KP apmeklējuma laiku, bet vēlāk mājaslapā salīdzināt savu sniegumu ar citiem dalībniekiem grafiskā veidā visas distances garumā.

 

Meridiāns ir klubs ar vairāk nekā 40 gadu vēsturi un tradīcijām. Un tas turpina augt un attīstīties. Meridiāna izaugsmes pamatā vienmēr bijuši ar to saistītie cilvēki, draugi un labvēļi. Lai apzinātu mūsu kopējo spēku, esam sākuši atjaunot biedru un atbalstītāju datubāzi.

 Ja arī Tu vēlies apliecināt piederību Meridiāna draudzīgajai un kuplajai saimei, aizpildi šo anketu.

 Ko iegūst biedri:

1. Būsi biedrs Latvijas senākajā orientēšanās klubā!

2. Dalība Latvijas kausa sacensībās. Katram biedram tiek piešķirts ODB numurs.

3. Iespēja iegādāties orientēšanās sporta tērpu ar īpašajām Meridiāna krāsām un simboliku.

4. Iespēja startēt Meridiāna komandās Latvijas un starptautiskajās orientēšanās stafetēs – Jukola, Klubu stafetes u.c.

5. Tiesības piedalīties Meridiāna darbībā, sapulcēs un tikt ievēlētam biedrības valdē.

 Ko iegūst biedri un atbalstītāji:

6. Iespēja saņemt e-pastā aktuālo informāciju un biedrības piedāvājumus.

7. Kopīgi zāles treniņi ziemā un skriešanas treniņi vasarā.

8. Kluba kopīgi organizētais transports orientēšanās sacensību apmeklēšanai.

9. Kopīgi atpūtas pasākumi un Meridiāna gada balle.

 

Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem dalība klubā ir bezmaksas.

Atbalstītājiem nav biedra naudas, bet izpaliek augstāk minētās daudzās jaukās lietas :)

Pieaugušajiem biedra maksa 5LVL/7.11EUR gadā, kas jāiemaksā kluba bankas kontā:

 Biedrība „Meridiāns”

Reģ. Nr. 40008033743,

A/S SEB banka, kods UNLALV2X,

norēķinu konts LV35UNLA0004000700573

 

Sīkāka informācija pa tālruni 29477498 (Juris Knēts)

 


Cēsu Orientēšanās klubs MERIDIĀNS © 2019 meridians@apollo.lv